Dani Garcia

Dani Garcia är utan tvekan en av de mest inflytelserika kockarna i Spanien. Han föddes i Marbella och när han var 18 började han på La Consula Catering School i Malaga. Han har mottagit lika många priser som stjärnor. 1996 började han att arbeta för Martin Berasategui, och redan 2000 fick han sin första stjärna på sin restaurang Tragabuches. 2005 flyttade han tillbaks till Marbella och öppnade La Calima som fick 2 stjärnor. 2014 flyttade han restaurangen och den öppnade sedan under hans eget namn, Dani Garcia. Där har han idag 3 stjärnor. En månad efter att han mottog den 3e stjärnan chockade han dock världen med att berätta att han skulle stänga sin Michelin restaurang. Jag träffade Dani Garcia under San Sebastian Gastronomika och ställde lite frågor till honom:

Det mest spännande med att starta upp utanför Spanien?

-Det är ett resultat av mycket, jag vill ta allt jag kan om kulturen, maten, Andalusia och Spanien och visa hela världen allt jag vet om det! Jag vill ta med mig mina varumärken ut i världen!

När ska du öppna din nya restaurang utanför Spanien?

-Den första är min BiBo som redan finns på tre ställen i Spanien. Jag öppnar den snart Doha, Qatar. Jag hoppas på att öppna fler ställen inom ett år i Miami, New York, Paris… Vill arbetar med olika kontrakt just, mycket spännande. Jag är även väldigt nyfiken på Singapore, Beijing, Tokyo, Hong Kong. Men vi tittar på hur städerna är uppbyggda och säger inte ja till alla förslag. Jag undersöker verkligen om mitt koncept skulle funka på den platsen. Vi har till exempel tittat på Dubai många gånger, menar inte varit helt säker på just de ställena vi tittat på. Jag gillar verkligen Singapore, så vi får se.

Har du redan bestämt hur konceptet ska vara i de nya länderna?

-Det är verkligen så roligt att ta fram koncept, jag gillar veklingen att arbeta med att ta fram dem. Och något av det roligaste jag vet är att titta på hur man ska bygga upp restaurangerna för att gå på restaurang handlar inte bara om mat. Det är socialt, det ska vara roligt, vilken musik man spelar, allt är verkligen viktigt för att det ska fungera. Jag är kock, men arbetar på att bli något mer. Och det jag vill nu är att bygga upp en global kedja med mina olika typer av restauranger.

Hur ser du på framtidens fine dining?

-Jag tror att det kommer att förändras till att bli fler mindre fine dining restauranger. Och istället blir restaurangerna som exklusiva sushi ställen i Japan. Jag kan till exempel ha 90-100 gäster en dag, och det kan vara väldigt svårt att hitta till exempel bra scampi till så många personer. Att istället laga den typen av mat till mindre grupper blir mycket enklare eftersom man då lättare kan hitta mer specifikt utvalda råvaror.

Vilken är den bästa restaurangen du har varit på?

-Det finns många bra restauranger i världen, till exempel Can Roca, El Bulli och Noma. Jag har inte varit i Sverige.

Vilken är den mest spännande matupplevelsen du haft?

-El Bulli helt klar, jag var där mellan 15-20 gånger. Och varje gång var det helt fantastiskt!

Intervju och bild Malin Nordblom

Interview in english

Dani Garcia is without any doubt one of the most influential chefs in Spain and the world. He was born in Marbella and when he was 18 he started at La Consula Catering School in Malaga. He has received as many awards as stars. In 1996 he started working for Martin Berasategui, and already in 2000 he got his first star at his restaurant Tragabuches. In 2005 he moved back to Marbella and opened La Calima which received 2 stars. In 2014 he moved the restaurant and it then opened up under his own name, Dani Garcia. There he currently has 3 stars. One month after receiving the 3rd star, however, he chocked the world by announcing that he would close his Michelin restaurant. I met Dani during San Sebastian Gastronomika and asked him some questions:

The most exciting thing about starting up outside Spain?

-It is a result of a lot of different aspects, I want to take everything I know about the culture, the food, Andalusia and Spain and show the whole world what I know about it. I want to take all my brands all over the world!

When will you open your first restaurant outside of Spain?

-The first one I will open outside of  Spain is my BiBo, which already is located in three different places in Spain. I will open up soon in Doha, Qatar. I hope to open at more locations within a year in Miami, New York, Paris … We are working with different contracts right now and it is very exciting. I am also very curious about Singapore, Beijing, Tokyo, Hong Kong. We look at how the cities are structured and do not say yes to all the proposals we get. I’m really investigating the city and if my concept would work in that place. We have, for example, looked at Dubai many times, but we haven’t found a good location. I really like Singapore, so we’ll see.
Have you already decided how the concept should be in the new countries?

-It’s really fun to come up with new concepts, I like the opportunity to work on developing new concepts. One of the most fun things with opening up new paces is to set the concept. To go to a restaurant is not just about food. It is a social thing, it should be fun, the music is important the whole concept of everything is really important to succeed. I am a chef, but I am working on becoming something more. To build a global chain with different types of restaurants.

How do you look at the fine dining scene of the future?

-I think it will change to become more smaller fine dining restaurants. A bit like exclusive sushi places in Japan. I can for example have 90-100 guests a day, and it can be very difficult for example to find good scampi for so many people. Making such food for smaller groups is much easier because I can find enough of really good ingredients for them then.

Which is the best restaurant you’ve been to?

-There are many good restaurants in the world, such as Can Roca, El Bulli and Noma. I haven’t been to Sweden.

What is the most exciting dining experience you have had?

– El Bulli, I was there between 15-20 times. And every time it was absolutely amazing!

Interview and photo by Malin Nordblom

The interview was first published in Swedish at www.gourmet.se

Text and photo Malin Nordblom

Fab Foodie Swede

If you wan’t to use the content or photos please contact:

fabfoodieswede@hotmail.com

Hej, tack för att du läste! /Malin